Konstnär: Martin WickströmMedia: Fotografi

”Projektor” – Martin Wickström

Martin Wickström Projektor

Martin Wickström växte upp i Finspång. Efter utbildning på Gerlesborgsskolan från 1977, som präglades av ett envetet modellmålande bortom tidens konstdiskussion och politiska konst, antogs Wickström 1982 till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Här kommer han i kontakt med den samtida konsten och inspirerades av den visuella energi som präglade det konstnärliga klimatet i början av 80-talet. Under handledning av sin lärare Olle Kåks kom Wickström här att göra avgörande förändringar i sin konst. Han börjar arbeta med installationer som tenderar att alltmer tränga ut från den plana väggen och ta det fysiska rummet i besittning. Samtidigt inspirerades Wickström av Öyvind Fahlström och skapar fragmentaristiska målningar som knyter an till popkonsten och dess föregångare. Wickström är representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum och Norrköpings Konstmuseum[5].

Sedan 2016 är han gift med skådespelaren Lena Endre

Detta verk är ett verk osm beskriver Martins tankar om barndomsminne då han satt och tittade på projektorbilder. Verket är ett lån från Joakim Gasslander.