Konstnär: Magnus "Nug" GustafssonMedia: Måleri

´Pink Spag´ – Magnus ”Nug” Gustafsson

NUG (Magnus Gustafsson) född 1972, verksam i Stockholm. Konstnären NUG tillhör andra generationens svenska grafittikonstnärer. Han började redan på 80-talet synas i Stockholms stadsrum. Han blev framförallt känd för en bredare allmänhet med verket Territorial Pissing från 2008, som var hans examensarbete från Konstfacks magisterprogram i Fri konst. Detta verk delade kultursverige i två läger.

Själv säger NUG: Min ambition är att ta min personliga erfarenhet och relation till graffitin till nya medier samt nya miljöer, utan att förlora energin som traditionellt kommer med graffiti bombning. Graffiti anses ofta bara vara ’territorial pissing’. Så det är vad jag försöker uttrycka genom att arbeta med fler olika medier än bara traditionella graffitibokstäver i deras naturliga miljöer (innerstad och förorter). Jag fokuserar mer på energin som släpps fri när jag målar, energin som kommer ut i form av irrationella linjer och rörelser som uppstår från instinkt och känsla. Det kanske varken ser bra ut eller luktar gott för åskådaren, men att pissa är skönt, och det är nödvändigt för alla, överallt