Konstnär: Daniel JouseffMedia: Illustration

”Flags” – Daniel Jouseff

”Flags”. Svart blypulver, krita på MDF. Daniel Jouseff.

”Flags” handlar om Jouseffs identitet som third culture kid, det som ofta benämns som andra generationens invandrare. Han hör hemma i mer än en kultur och söker efter uttrycket för sin identitet. Att skapa sin egen flagga är för Daniel Jouseff att skapa sitt eget hem. Daniel menar att flaggor vinner över gränser. Inte sällan genom historien har flaggor använts för att

symbolisera något större än ett land och en kultur. I motsats till vad man kanske tror är många av Europas och världens flaggor en

symbol för förening, inte avskildhet.

Just detta verk är en del av en svit där gränsen Green Line (en markeringslinje som gjordes mellan Israel och dess arabiska grannar efter kriget 1948) målades upp för att sedan kollektivt suddas ut av besökare av utställningen.

”En person som korsar en gräns kan bli skjuten. Men hundra som korsar densamma kan omkullvälta den”

– Daniel Jouseff